lupa_clamp

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO dokonało porównania wybranych materiałów izolacyjnych dostępnych na polskim rynku.

Porównanie dotyczy takich cech materiałów jak: izolacja cieplna, odporność ogniowa i klasa reakcji na ogień, właściwości akustyczne, trwałość, właściwości mechaniczne oraz wpływ na zdrowie.


 Właściwości mechaniczne

 

Wytrzymałość materiału to jego odporność na wywierane naprężenie bez jego uszkodzenia. Wywierane naprężenie może być rozciąganiem, ściskaniem lub ścinaniem. Właściwości mechaniczne są ważnymi parametrami produktów izolacyjnych, stosowanych w aplikacjach, w których na wyrób izolacyjny bezpośrednio działają różnego rodzaju obciążenia mechaniczne. Głównie dotyczy to stosowania izolacji w konstrukcjach dachów płaskich, fasad otynkowanych (ETICS), podłóg pływających czy paneli warstwowych.

Wartości parametrów mechanicznych danego produktu są określone w kodzie oznaczeniowym na etykiecie wyrobu. Symbol CS(10) odnosi się do wytrzymałości na ściskanie (naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym), symbol TR oznacza wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, a symbol PL(5) określa wytrzymałość na obciążenia punktowe podane w N (10 N = 1 kg).

WEŁNA MINERALNA: SZKLANA I SKALNA Produkty z wełny mineralnej spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie czy obciążenia punktowe jako izolacja w przegrodach budowlanych, a także w ścianach zewnętrznych z fasadą otynkowaną, dachach płaskich czy betonowych podłogach pływających. W tego typu aplikacjach nie ma potrzeby stosowania produktów o bardzo wysokich wytrzymałościach mechanicznych, niekiedy przekraczających kilkakrotnie wymagania projektowe i będących drogimi rozwiązaniami. Wyroby z wełny mineralnej zachowują parametry mechaniczne na projektowanym poziomie wytrzymałościowym, przez co, w połączeniu ze swoimi innymi właściwościami (niepalność i pochłanianie dźwięków), stanowią idealny materiał izolacyjny.
Dla produktów z wełny mineralnej: szklanej i skalnej wartości mechaniczne mieszczą się w przedziałach: CS(10)10-100 kPa, TR 7,5-80 kPa oraz PL(5) 250-700 N.
POLIURETAN PU (PUR i PIR) Płyty izolacyjne są stosowane do izolacji termicznej dachów płaskich i skośnych, posadzek, ścian, sufitów, fundamentów itp. Rdzeniem jest tu pianka poliuretanowa PUR lub PIR o dobrych parametrach izolacyjnych. Okładziny są wykonane z papieru zwykłego, kompozytowego, laminatu kompozytowego lub paroizolacyjnego, folii aluminiowej, włókna mineralnego, szklanego, bitumizowanego itp. Poliuretan cechuje dobra elastyczność i sprężystość, nawet przy dużej twardości oraz odporność na rozdzieranie i ścieranie.

Wartości mechaniczne poliuretanu: CS(10) 100-150 kPa, TR ≥ 80 kPa.

PIANA FENOLOWA/REZOLOWA (PF)

Piana fenolowa jest produktem ze sztywnym rdzeniem, obustronnie pokrytym na etapie produkcji welonem szklanym. Płyta zatem nie jest w stanie lekko się naddać przy izolowaniu takich elementów budynku, które mają krzywizny. Nie może więc być zastosowana w tak wielu aplikacjach, tak jak materiał elastyczny, np. wełna mineralna. Produkt może być jednak stosowany do izolowania dachów płaskich, dachów skośnych, ścian zewnętrznych dwuwarstwowych, murów szczelinowych (ścian trójwarstwowych), podłóg, tarasów i konstrukcji szkieletowych.

Parametry mechaniczne takich płyt wynoszą: CS(10) 100 kPa (średnio), TR ≥ 80 kPa.

STYROPIAN (EPS) EPS – płyty z polistyrenu ekspandowanego powstają przez wstępne spienienie granulek, a następnie „sklejenie” ich w formę bloku, który następnie cięty jest na płyty o wymaganych wymiarach. Struktura tego materiału jest dość porowata, co wpływa głównie na zwiększoną nasiąkliwość w przypadku zawilgocenia.

Parametry mechaniczne takich płyt wynoszą: CS(10) 60-200 kPa , TR ≥ 80-100 kPa.

STYROPIAN EKSTRUDOWANY (XPS) XPS – płyty z polistyrenu ekstrudowanego produkowane są w formach o docelowych wymiarach płyt, do których wtłaczany jest granulat ulegający spienieniu. Płyty te mają więc bardziej jednorodną zamkniętokomórkową strukturę o gładkich powierzchniach. Płyty XPS charakteryzują się znacznie większą twardością niż płyty EPS. Łatwo odróżnić je od zwykłego styropianu, ponieważ są barwione.

Parametry mechaniczne takich płyt wynoszą: CS(10) 200-700 kPa , TR ≥ 80-250 kPa.

WEŁNA DRZEWNA (WW) Produkty WW są wytwarzane z  drewna i łączone spoiwami. Przykłady izolacji z wełny drzewnej  to płyty i maty, stosowane zarówno jako izolacje miękkie – do wypełniania przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych – jak i twarde płyty wykorzystywane w systemach ociepleń typu ETICS. Dostępne są również kompozytowe płyty z materiałów pochodzenia organicznego i nieorganicznego wytwarzane z wełny drzewnej, na przykład płyty Heraklith.

Wytrzymałość na ściskanie CS(10) 150-200 kPa. Inne maty i płyty CS(10) 50-100 kPa.

WEŁNA CELULOZOWA – granulat Parametry mechaniczne – nie dotyczy.