Wełna mineralna w twoim domu
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna jest trwała?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest trwała?

1.Ochrona środowiska

stworzona z natury

Wełna mineralna – skalna i szklana to naturalne materiały izolacyjne. Do ich produkcji wykorzystywane są surowce naturalne. W procesie technologicznym znaczący procent odpadów surowca powraca do cyklu produkcyjnego.

Wełna skalna powstaje z bazaltu podczas wytapiania w temperaturze ponad 1400°C, zaś szklana wytwarzana jest z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej wytapianych w temperaturze około 1000°C. Dodatkowo w procesie produkcji dodawane są inne surowce, takie jak: gabro, dolomit lub wapień. Stopiony bazalt lub szkło wraz z odpowiednimi dodatkami mineralnymi poddawane są procesowi rozwłókniania, w efekcie którego powstają włókna (kamienne lub szklane), do których dodawane jest lepiszcze. To właśnie dzięki uzyskanej w ten sposób strukturze włóknistej, wyroby z wełny mineralnej posiadają wiele unikalnych właściwości pozwalających na ich wszechstronne zastosowanie.
Rodzaje wełny mineralnej

jak wybuch wulkanu

Proces technologiczny produkcji wełny mineralnej to kopia najbardziej imponującego zjawiska przyrody, jakim jest wybuch wulkanu. Kiedy w latach dwudziestych XX wieku prowadzono badania wulkanu Kilauea na Hawajach okazało się, że podczas erupcji powstają specyficzne włókna mineralne przypominające strzępki wełny. Według legendy, miały to być włosy królowej wulkanu Pelé, która ze złości wyrywała je sobie z głowy.

Naukowe wyjaśnienie zjawiska zachodzącego podczas wybuchu wulkanu i prowadzącego do powstawania drobnych włókien jest oczywiście inne. Roztopiona lawa o temperaturze ponad 1500ºC z ogromną siłą zostaje wyrzucona z wnętrza wulkanu do atmosfery tworząc ogniste fontanny. Zanim lawa zdoła opaść na ziemię, silne podmuchy wiatru schładzają ją, gwałtownie zamieniając w charakterystyczne włókna. W ten oto sposób przyroda sama stworzyła jedyny w swoim rodzaju materiał, który z biegiem czasu otrzymał nazwę wełny mineralnej. Wytwór sił natury – włókno, połączony z nowoczesnymi technologiami i potrzebami człowieka doprowadził do opracowania przemysłowego procesu produkcji wełny – materiału powszechnie stosowanego we współczesnym budownictwie i wielu innych branżach.

ochrona środowiska

Gdy mówimy o materiałach izolacyjnych warto zastanowić się jak one powstają i co robią producenci, by środowisko naturalne było jak najmniej obciążone. Producenci zrzeszeni w MIWO rzetelnie opisują swoje produkty pod kątem oddziaływania na środowisko i to nie tylko w czasie ich stosowania, ale w czasie całego okresu życia produktu. Wiarygodność danych deklarowanych przez producentów potwierdzają deklaracje środowiskowe. Na polskim rynku są to unikalne dokumenty, świadczące o odpowiedzialnej polityce środowiskowej producentów wełny mineralnej.

Producenci wełny mineralnej – członkowie MIWO udostępniają:
• deklaracje środowiskowe typu III (EPD) EN 15804 / EN 16786 wystawiane i weryfikowane przez niezależne jednostki badawcze,
• analizy cyklu życia produktu (LCA) Life Cycle Assesment uwzględniające nie tylko sam moment stosowania wyrobu, ale także cały okres życia produktu,
• informacje o ilości odpadów generowanych przez zakłady produkcyjne.
Takie odpowiedzialne podejście producentów wynika z dbałości o środowisko, a my, wybierając materiały izolacyjne świadomie, możemy mieć wpływ na jego ochronę.

energia niezużyta jest najtańsza

Obecnie ponad 80 procent energii wykorzystywanej przez ludzi pochodzi z surowców nieodnawialnych: ropy naftowej, węgla czy gazu ziemnego. Dlatego największym potencjalnym źródłem energii powinno być jej oszczędzanie, czemu sprzyja efektywność energetyczna budynków. Niezużyta energia to korzyść dla obywateli i istotna pozycja w bilansie energetycznym każdego państwa.

Oszczędzanie energii, dzięki lepszej izolacyjności budynków, jest tanim i praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii. Dlatego renomowani producenci wełny mineralnej tworzą innowacyjne materiały izolacyjne, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania czy chłodzenia budynków.
ekologia, zdrowie, wełna mineralna
My, jako właściciele i użytkownicy budynków, również mamy wpływ na ochronę środowiska. Na wiele sposobów. Jednym z nich jest właściwa izolacja naszych domów. Najwięcej energii w budynkach zużywa się na ich ogrzewanie i chłodzenie – stanowi to ponad 70 procent zużycia energii w budynkach mieszkalnych. Wynika to wprost ze strat ciepła spowodowanych zbyt słabym ociepleniem. Dobrze ocieplony dom to nie tylko oszczędności w naszym portfelu, to również korzystny wpływ na środowisko naturalne.

2.Bezpieczeństwo i zdrowie

wełna mineralna jest bezpieczna

Wyroby z wełny mineralnej są bezpieczne w stosowaniu, zarówno na etapie produkcji, montażu, jak i użytkowania. Potwierdzają to liczne badania naukowe w wielu krajach, a przede wszystkim bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie od dziesięcioleci w milionach domów i biur na całym świecie.

Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy pozwala zredukować do minimum możliwe podrażnienia skóry, powstające okazjonalnie podczas montażu i wyłącznie przy bezpośrednim kontakcie.

W wyrobach wykonanych z wełny mineralnej stosowane jest lepiszcze, spajające włókna oraz środki hydrofobizujące, które zwiększają odporność na wilgoć. Podczas długoletniej eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych z lepiszcza mogą wydzielać się związki chemiczne, znacznie poniżej wszelkich dopuszczalnych poziomów i norm, zanikające w czasie, bez niekorzystnego wpływu na zdrowie.

Odporność na ogień i wysoką temperaturę to naturalne cechy wełny, i nie trzeba ich uzyskiwać w trakcie procesów technologicznych i w oparciu o związki chemiczne, tzw. retardanty. Wełna nie potrzebuje retardantów, czyli środków ograniczających palność.

bezpieczna w stosowaniu

Brak jakiegokolwiek negatywnego wpływu wełny mineralnej na zdrowie potwierdzają badania renomowanych instytucji badawczych. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (ang. IARC) jako agencja Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) potwierdziła, że włókna izolacji z wełny mineralnej nie są klasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi.

Wyroby z wełny mineralnej były poddawane wielu kompleksowym badaniom w tym zakresie, czego wynikiem jest ponad 2500 międzynarodowych publikacji naukowych. Badania te znajdują swoje odzwierciedlenie w obecnym prawodawstwie Unii Europejskiej, np. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin czy Rozporządzeniu REACH. Ponadto, branża wełny mineralnej wprowadziła niezależny system certyfikacji (EUCEB) zapewniający, że wyroby wprowadzane na rynek są całkowicie zgodne z wymaganiami prawnymi.

Dane dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wyrobów izolacyjnych z wełny mineralnej są powszechnie znane i były tematem wielu międzynarodowych badań naukowych i testów. Podlegały też merytorycznemu procesowi regulacyjnemu, w który włączona była światowa społeczność naukowa, a także Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC), Komisja Europejska, kraje członkowskie UE, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz przedstawiciele strony społecznej.

Wyniki testów bazowały również na długoterminowych badaniach epidemiologicznych prowadzonych wśród pracowników produkcji i wykonawców instalujących wyroby z wełny mineralnej. Testy te były prowadzone w miejscach pracy, gdzie były wytwarzane włókna oraz tam, gdzie następował kontakt z gotowymi produktami zawierającymi lepiszcze.

Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że wyroby z wełny mineralnej są bezpieczne w stosowaniu zarówno na etapie produkcji, montażu, jak i użytkowania. Wyroby te spełniają wszelkie wymogi prawne, regulacyjne i naukowe dotyczące ochrony pracowników produkcji, wykonawców instalujących wyroby z wełny mineralnej i wreszcie użytkowników końcowych. Dotyczy to również wyrobów produkowanych i wprowadzanych na polski rynek przez członków MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej.