Wełna mineralna w twoim domu
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna jest trwała?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest trwała?

„Oddychanie ścian”

Paroprzepuszczalność kojarzy się z tzw. ”oddychaniem ścian”. W ten obrazowy, choć nietechniczny sposób opisuje się zjawisko dyfuzji, czyli przenikania wilgoci w postaci pary wodnej przez przegrodę (np. dach, ścianę), co jest spowodowane różnicą temperatur i zawartości pary wodnej w powietrzu wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Ocieplaj dom wełną mineralną

wełna mineralna jest paroprzepuszczalna

Przegrody budowlane na­leży budować w taki sposób, by para wodna mogła bez przeszkód przez nie przeniknąć i w całości zostać odprowadzona na zewnątrz. Konieczność odprowadzania nadmiaru wilgoci ze ścian przekłada się na potrzebę większego wentylowania pomieszczeń, co zwiększa ilość zużywanego ciepła. Aby para wodna nie odkładała się w warstwach konstrukcyjnych lub wykończeniowych domu i nie powodowała korozji biologicznej dachu, do izolacji należy stosować tzw. wyroby paroprzepuszczalne. Dzięki materiałom paroprzepuszczalnym, takim jak wełna mineralna, wilgoć swobodnie wydostanie się na zewnątrz.

wełna mineralna jest paroprzepuszczalna

nie chcemy wilgoci w domu

Gdy stosujemy materia­ły termoizolacyjne nie przepuszczające pary wodnej, a wentylacja domu jest niewydajna, to może się ona odkładać poniżej warstwy izolacji lub w samej izolacji. Wtedy pary będzie coraz więcej, aż w końcu dojdzie do uszkodzenia przegrody budowlanej. Wilgoć w domu to ryzyko rozwoju pleśni i grzybów, co ma niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego najlepszym rozwiąza­niem jest stosowanie materiałów, które przepuszczają parę wodną, a nie stanowią dla niej trudną do przebycia barierę.

cechy wilgotnościowe wełny mineralnej

Paroprzepuszczalność materiału budowlanego określa się wartością poziomu oporu dyfuzyjnego (μ). Można przyjąć, że opór dyfuzyjny (μ) na poziomie 1 to pełna paroprzepusz­czalność, a każda wyższa wartość to coraz większy opór dla pary wodnej – i coraz większa możliwość jej zalegania wewnątrz budynku.

Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ) w przypadku wełny mineralnej wynosi 1, czyli tyle, ile ma powietrze. Oznacza to jej pełną paroprzepuszczalność. Każda wyższa wartość oporu dyfuzyjnego to coraz większy opór dla pary wodnej.