Wełna mineralna w twoim domu
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna jest trwała?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest trwała?

Komfort akustyczny

Hałas jest szkodliwy dla człowieka. O tym, że cisza jest wymogiem prawnym, powinni pamiętać inwestorzy, projektanci i wykonawcy zarówno nowych, jak i modernizowanych budynków. Również użytkownicy budynków powinni zainteresować się jak zostały zaprojektowane przegrody i jakie materiały izolacyjne zostały zastosowane, bowiem poprawianie akustyki w budynku jest bardzo trudne i kosztowne.
Ocieplaj dom wełną mineralną
Jednym ze sposobów ograniczenia negatywnego wpływu hałasu na zdrowie jest zapewnienie przegrodom projektowanych, wznoszonych i poddawanych renowacji budynków odpowiedniej izolacyjności akustycznej poprzez montaż dobrej jakości materiałów izolacyjnych.
Wpływ hałasu na zdrowie
Spośród wszystkich popularnych izolacji najlepsze zdolności tłumienia i pochłaniania dźwięku ma wełna mineralna. Dzięki swojej sprężystości i włóknistej budowie o otwartej strukturze wełna mineralna bardzo dobrze tłumi hałas. Po pierwsze, pochłania fale dźwiękowe, co jest wykorzystywane w sufitach podwieszanych czy panelach ściennych. Po drugie, wyroby z wełny mineralnej zapewniają odpowiednią izolacyjność akustyczną ścian działowych, ścian zewnętrznych, dachu, podłóg czy kanałów wentylacyjnych. Możemy więc tak zaprojektować i wykonać izolację akustyczną budynku, by odciąć się od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie.
Aby osiągnąć zakładaną wartość współczynnika izolacyjności akustycznej, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dotyczą one właściwego projektowania, wyboru wyrobów budowlanych, jak również sposobu wykonania i wykończenia mieszkania. Bardzo ważną rolę w uzyskaniu wymaganej izolacyjności akustycznej odgrywa właściwe wykonawstwo, bo na przykład nieszczelna spoina, niewłaściwie ułożona izolacja w warstwach podłogowych, niestaranne połączenie murów czy zbyt cienka warstwa tynku mogą pogorszyć izolacyjność akustyczną nawet o kilkanaście decybeli.